KURUMSAL

Endüstriyel Su Arıtma Cihazı

Endüstriyel Su Arıtma Cihazı

Çoğu endüstrilerde atıksu üretimini en aza indirmek bir çözüm olarak uygulanmakta ise de gelişmiş ülkelerde son trendler üretim sürecinde endüstriyel su arıtma cihazı ve sitemlerini kullanarak bu tür atık suları geri dönüşüme kazandırmak... Endüstriyel atıksu, kullanılamayan suların arıtılması için uygulanan mekanizmaları ve süreçleri kapsayan sınaî veya ticari faaliyetlerin bir yan ürünü olarak elde edilir. İşlemlerden geçirildikten sonra, endüstriyel atıksu (veya atık su) yeniden kullanılabilir ya da bir kanalizasyona veya bir yüzey suyu ortamına bırakılabilir.

Su arıtmanın en eski yöntemlerinden biri damıtma işlemidir. Su arıtma ve filtrasyon sürecinde enerji tüketimi ise en büyük sorundur. Damıtma işlemlerinin doğru yapılması iyi sonuç alınmış olsa bile hala bir miktar atık geride bırakabilirsiniz ve çok fazla enerji kaybı yaşanır. Bu da uzun bir zaman alır ve daha ekonomik seçenekler değerlendirilmelidir.

Bir endüstri kuruluşunda arıtılacak suyun kimyasal analizleri değerlendirildikten sonra analiz parametreleri doğrultusunda endüstriyel su arıtma sistemi oluşturulur. Uygulaması yapılacak olan sistem suyun yapısına göre farklılıklar gösterir. En basit şekli ile endüstriyel bir su arıtma cihazı süzme, dinlendirme, ayrıştırma gibi filtrasyon sürecine tabidir. Ön arıtmada kum filtresi aktif karbon çökeltme cihazı ve yumuşatma cihazı seçenekleri ile birlikte ultrafiltrasyon sistemleri kullanılır ve birbirine bağlı sistemler sürecin bütününe yayılır.

Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

Su ve enerji maliyetlerinin yükselmesi nedeni ile atıksuyun yeniden kullanılabilmesini sağlayan arıtma sistemleri sürdürülebilir bir çevre politikası ve maliyet azaltma yaklaşımı ile giderek daha da yaygınlaşan bir uygulamadır. Petrokimya, petrol arıtma, kimya sektörlerinde, metalürji, gıda ve hafif sanayi gibi pek çok sanayi dalları için ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler mevcut. Özetle en küçük işletmede kullanılabilen endüstriyel su arıtma cihazı çeşitlerinden bir nehir suyunun arıtılmasını sağlayan endüstriyel su arıtma sitemlerine kadar arıtma sistemleri bulunuyor.

Endüstriyel su arıtma sistemleri içerisinde filtrasyon yöntemleri çok çeşitli olmakla birlikte, ters osmoz esas olarak diğerlerine oranla oldukça ekonomik olması nedeniyle bugün en popüler seçenek olarak kullanılıyor. Ters osmoz membran doğal gözenekli yapısı kirletici maddelerin çoğunluğu yok etmeye yardımcı oluyor. Her yöntemin özelliklerinin farklı olmasının yanı sıra daha derinlemesine analiz hakkında teknik destek almak gerekiyor.